Валяците имат съществен принос в почвообработките:

  • Като част от култиваторите и браните те позволяват по-прецизно регулиране дълбочината на обработката.
  • Раздробяват почвените буци и подравняват почвената повърхност.
  • Формират семенното легло – изключително важна операция при есенната сеитба.

Валяци за окомплектоване на машините

 Прътов валяк  Зъбен валяк  Пръстенов валяк
roller rod  roller toothed  roller rings 
Прътовият валяк, в разни модификации, е най-много използваният валяк-с приемлива цена, здрава конструкция и възможност да се използва в широк диапазон от почвено-климатичните условия. Зъбният валяк осигурява добро раздробяане на едри буци при дълбоките обработки и сравнително добро уплътняване на семенното легло. Като недостатък – облепване при тежки и влажни почви. Пръстеновият валяк осигурява най-добро качество на работа, но при значително по-висока цена. 

 

Валиращи машини

Валяците, комплектоващи машините, не могат да осигурят достатъчно добре уплътнено семенно легло, затова се предлагат “ВАЛИРАЩИ МАШИНИ” Валиращите машини на AGROMET се предлагат както като самостоятелни валяци, така и в комбинация с друг вид почвообработка, но с отчетлив акцент върху валяка.

 

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400