Въпреки, че с безспорните си предимства разрохкващите почвообработващи машини заемат все по-голямо място в земеделието, все още има фермери, които предпочитат обработка на почвата с плугове. Затова, макар и с ограничен избор предлагаме и плугове.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400