Със своята маневреност навесните дискови брани са много удобни при малки по размер площи и трактори до 140 к.с. Необходима мощност за нормална работа от 30 до 35 к.с. на метър работна ширина на браната. При навесните брани е важно:

  • от гледна точка качеството на обработката да бъдат окачени към трактора в положение “плаващо”;
  • от гледна точка надеждността на браната е необходимо при маневри и транспортиране браната да дъде максимално повдигната.

Препоръчваме навесните брани да се използват с работна ширина до 4 м.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400