Култиватори

 

agromet-presowing cultivators agromet-cisely cultivators agromet-cultivators for deep loosening agromet-earthed-up cultivators

chisel01Култиваторите, в цялото им разнообразие, са най-съществената част от машините за обработка на почвата. Не случайно наименованието им е свързано с понятието „култура” – въведено в древността от  Марк Порций Катон Стари във връзка с oбработване на земята с цел отглеждане на селскостопански култури.

Стремежът за подобряване качеството на почвообработката и намаляване изразходваната енергия за нейното извършване е наложило в съвременното селскостопанско машиностроене вибриращ тип работни органи и по тази причина култиваторите се наричат още разрохкващи машини или разрохквачи.

В зависимост от конкретната цел на тяхното използване култиваторите могат да се разглеждат в няколко групи:

     - предсеитбени култиватори;
     - чизел култиватори (чизели, разрохквачи, стърнищни култиватори);
     - култиватори за дълбоко разрохкване (дълбокоразрохквачи, разрохквач-продълбочители);
     - окопни култиватори.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400