Тези стойки са внедрени в производството на BELLOTA заедно с култиваторните лапи “руски аналог” 15051, за да задоволят специфично търсене на нашия пазар.

Стойката само външно прилича на масово предлаганите на пазара подобни на вид стойки, но значително се отличава по своето BELLOTA качество.
Направена е от шина с размери 45х15 мм, височина А=467 мм, дължина В=45 мм, разстояние между центровете на отворите за закрепване на лапата С=45 мм с болт М10 и тегло 2.65 кг.

russian-analog-tines-parameters

bellota-tines-2447

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400