Те са на база скобите за култиваторни  стойки за чизели (чизелни секции). Те не само осигуряват оптимални вибрации, но и защита от счупване по време на работа. Това води до добро разрохкване на почвата , висока надеждност, при това при значително по-малък разход на енергия . При разрохкването се изразходва 2 – 2.5 пъти по-малко гориво в сравнение с плужната оран при еднаква дълбочина  Освен това не се получава плужна пета, големи буци и не се губи и без това оскъдната почвена влага.

Можем да ви предложим избор на няколко комплекта.

 

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400