Въпреки, че европейските плугове агресивно изместват широко разпространените у нас “социалистически плугове”, те все още заемат значително място в нашето земеделие. За тях предлагаме:

1324-2D 25 см с два отвора
1443 PED-СА1 35 см с три отвора
1322-32-D –СА3 за плуг РАЛОМЕКС – десен
1322-32-L –СА3 за плуг РАЛОМЕКС – ляв (при обръщателни плугове)

 

Появиха се и много плугове втора употреба, които много трудно намират оригинални лемежи. За тях предлагаме лемежи, за които BELLOTA е осигурила възможност за пробиване на отвори. За целта след закаляването на лемежите е отвърната 5- сантиметрова ивица, в която да бъде възможно пробиване на необходимите отвори.Тези лемежи са обозначени със “S.A” в края на референтния N.

АГРОНИКА предлага пробиване на неоходимите отвори по образец или чертеж.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400