russian-analog

Тези култиваторни лапи са внедрени в производство от BELLOTA по инициатива на АГРОНИКА, за да задоволят специфично търсене на нашия пазар. По тази причина ги означаваме като “руски аналог”. В комплект са със стойка 2447 , която по същите причини нарекохме “руски аналог”.

 

bellota-cultivator-points-15051

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400