chisel-tines

Култиваторните лапи за чизели са най-стабилните култиваторни лапи, предназначени за дълбоко разрохкване на дълбочина до 20 - 35 см. За целта е необходимо закрепването на тези лапи към подходящи , също толкова стабилни стойки. (Виж раздел “Култиваторни стойки за чизели”)
1537 е най-разпространената тежка култиваторна лапа. Произвежда се в 3 модификации:

  • 1537-В – това е най-евтиният вариант, предназначен за не много абразивни почви;
  • 1537-CN – усилен вариант посредством удебеляване на средната част на лапата;
  • 1537-B-AP-2 DURATOP – този вариант, напластен със свръх твърд материал, се препоръчва при силно абразивни почви.

В този раздел показваме няколко чизелни комплекта за “Стърнищни култиватори”. Поради особеното място, което заемат в българското земеделие, информацията за тях показваме също така в раздели “Култиваторни стойки за чизели” и “BELLOTA – Комплекти”.

 

 

 

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400