cultivator-points-s-tines cultivator-points-spiral-track cultivator-points-russian-analog cultivator-points-chisel-tines cultivator-points-on-stock

Култиваторните лапи, закрепени с един или два специални болта към култиваторните стойки, извършват обработка на почвата без обръщане на обработвания слой. В зависимост от целите на обработката се използват клиновидни, стреловидни и загърлящи (лехообразуващи) култиваторни лапи. Клиновидните разрохкват добре обработвания слой, но не подрязват корените на плевелите. Подходящи са при твърди, сухи почви и при заплевеляване с коренищни плевели. Стреловидните работят почти паралелно на почвената повърхност и добре подрязват корените на плевелите. Загърлящите се използват за загърляне на пролетниците или за образуване на лехи при зеленчуците. В таблиците, които ви представяме, са дадени вида на лапата, референтния номер на лапата, дебелината на материала в мм, теглото в грамове, размерите в съответствие с приложената скица. В долния край на всяка таблица са дадени референтния номер на култиваторната стойка, препоръчвана от BELLOTA за всяка лапа и болтовете, с които лапата се закрепва към стойката. ПРИМЕР:

cultivator-points

Представената на първия ред лапа е стреловидна с референтер номер 1552-О, с дебелина на материала 4 мм, тегло 280 гр., ширина 135 мм, дължина 158 мм, ъгъл на атака, определен от параметъра D - 77 мм, 1000 бр в опаковка, болт 1199О с резба М10 за закрепване към стойката. Под чертата е показано, че тази лапа се закрепва към стойки 2470 или 2472 с болт М10х40.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400