В таблицата, която ви представяме, са дадени вида на скобата, референтния.номер на скобата, размерите на шината, от която е направена стойката и за която е предназначена скобата в мм, размерите на квадратната тръба (правоъгълната шина), към която се закрепва стойката в мм, размерите на шината, от която е направена скобата в мм, теглото в грамове, диаметърът и резбата на закрепващия болт. В най-дясната колона е информация за скобите, които са предназначени за култиваторни стойки, допълнени с втора, усилваща стойка. Например: 12470-5050 е скоба, предназначена за закрепване на култиваторна стойка 2470 (направена от шина 32х10), за закрепване към квадратна тръба с размери 50х50 мм. Скобата е направена от шина с размери 50х6 мм, тежи 310 гр и се закрепва към шасито с болт М12. 12470-5050R е аналогична скоба, но предназначена за култиваторни стойки, допълнени с втора, усилваща стойка, в случая 2474-1.

 

bellota-clamps-12470

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400